Inscannen papieren archief

De bewaartermijn van (papieren) documenten is afhankelijk van het soort document. Conform het geldende wetgevende kader dienen boekhoudkundige documenten gedurende 7 jaar bewaard te worden. Voor andere documenten zoals schadedossiers, kredietovereenkomsten, documenten in verband met bouw- en renovatiewerken, geldt met 10 jaar zelf vaak een langere bewaartermijn. Niet alleen nemen deze documenten heel wat fysieke ruimte in beslag, ook is het niet eenvoudig het overzicht hierover te bewaren.

Papieren archief/documenten kunnen eenvoudig via professionele scanner in hoge kwaliteit gedigitaliseerd worden. Onze AI-functie (ARGUS) maakt het hierbij eveneens mogelijk om specifieke data uit de documenten (verzekeringspolissen, facturen, CMR’s,…) in te lezen en deze in een veilige database te bewaren. Wat met het oude papieren archief? Deze kunnen wij voor u veilig opslaan of indien gewenst vernietigen.

Scan