Interne herinnering

Deadlines? Betalingstermijn respecteren? Order, verlof of andere processtappen tijdig goedkeuren? Een herinnering brengt u tijdig op de hoogte van de te ondernemen stappen. Dit komt de doorlooptijd van het proces ten goede en maakt tevens meer tijd vrij om u op de kerntaken te focussen.

Calendar