Beveiligde omgeving

De FITdoc-database biedt een veilige (archief)omgeving aan om documenten op te slaan en te verwerken. Rechten kunnen op verschillende niveaus toegewezen worden: per documenttype, sector, afdeling, functie in de organisatie, klant, inhoudelijk,… Ook binnen het softwarepakket kunnen verschillende rechten gedefinieerd worden: wie bezit schrijfrechten, leesrechten,…

Locked